Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Onze werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op onze kernwaarden en volgt de cyclus van ons denkraam. We werken volgens het principe van continu veranderen.

Eerste stap
Als u ons inhuurt, doet u dat waarschijnlijk omdat u het gevoel heeft dat het beter kan. Wat er dan precies beter kan, is niet direct altijd even duidelijk. Daarom gaan wij allereerst samen met u op zoek naar wat er aan de hand zou kunnen zijn. We staan ook stil bij het perspectief dat u na wilt streven, bij de organisatiecultuur en uw leiderschapsstijl. Hiertoe houden we interviews, doen we desktop research en organiseren we workshops waarin u en enkele van uw medewerkers participeren. Soms zetten we audiovisuele middelen in. Deze eerste stap resulteert in een inzicht waar we staan en de richting waar we ons naartoe willen bewegen.

U heeft de regie
Samen met u zetten wij vervolgens een veranderproces in gang. Deze verloopt via een bepaalde fasering. We gaan hierbij uit van een gezond vertrouwen in uw eigen kracht en eigen kunnen. Het is namelijk de bedoeling dat de verandering zo veel mogelijk door uw medewerkers wordt uitgevoerd. Wij helpen hen te ontdekken hoe zij het door u gewenste perspectief vorm en inhoud kunnen geven. We tuigen geen uitgebreide projectorganisatie op, maar zorgen voor een effectieve communicatiestructuur op alle niveaus. Zodoende worden oplossingen stevig in uw instelling verankerd. Wij zorgen slechts voor de verbinding tussen partijen en ideeën, waardoor nieuwe combinaties kunnen ontstaan. Wij ondersteunen u als vraagbaak en geven u de benodigde hulpmiddelen. Op deze manier verbetert u zelf de kwaliteit in uw instelling.

Bescheiden positie
Een gevolg van onze werkwijze is dat onze begeleiding gering kan zijn. Wij nemen een bescheiden positie in. Wij interveniëren op de essentiële momenten, zodat u verder kunt. U kunt zelf de intensiteit van onze samenwerking bepalen. Dit varieert van een aantal dagdelen procesbegeleiding per jaar tot de fulltime inzet van een of meer interim-managers.