Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Onze kernwaarden

Wij willen een goede en betrouwbare partner zijn. Onze werkwijze is gebaseerd op onderstaande kernwaarden:

Duurzaam

Naar onze overtuiging gaat het erom dat het systeem als geheel beter functioneert, niet een afzonderlijk deel daarvan. Daarom kijken we diep en breed. We werken niet mee aan symptoombestrijding of suboptimalisaties. We kiezen bewust voor een fundamentele aanpak. We gaan uit van een lange termijn perspectief. Onze inspanningen zijn gericht op duurzame verbeteringen.

Samen
Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame verbeteringen ontstaan, wanneer wij samen met u, uw medewerkers en derden de bestaande situatie proberen te doorgronden, gezamenlijk een hernieuwd perspectief ontwikkelen, afscheid nemen van de huidige status quo en samen op pad gaan dit gewenste perspectief te creëren. Cocreatie dus.

Mensgericht
Wij zijn mensgericht in de manier waarop wij verandering nastreven. We zijn meesters in het doorgronden van mensen: wij kunnen onszelf verplaatsen in het gedrag, de behoeften en de motieven van u en uw medewerkers. We verliezen hierbij het doel van de verandering niet uit het oog.

Betrokken
Veranderingsprocessen verlopen grillig is onze ervaring. Er zijn ups en downs. Zulke momenten horen erbij en zijn naar onze overtuiging zelfs nodig om tot duurzame verbetering te komen. Onderweg kunnen omstandigheden anders blijken te zijn dan aanvankelijk gedacht. Daarom stellen we ons flexibel op. Wij staan ervoor en wij gaan ervoor. We zijn betrokken.