Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Uw vraagstuk

Als bestuurder van een zorginstelling wordt van u verwacht dat u helder voor ogen heeft wat de ontwikkelingen in de zorgmarkt zijn en welke koers u wilt varen.

De zorgmarkt is echter complex en dynamisch. Veranderingen in de externe omgeving volgen elkaar in hoog tempo op: nieuwe wetgeving, toenemende marktwerking, veranderende behoefte van de patiënt/klant. De omgeving waarin u opereert, stelt vandaag andere kwaliteitseisen aan zorgverlening dan gisteren en morgen weer andere dan vandaag. Om te kunnen overleven, is het van belang dat uw instelling flexibel is en in staat mee te bewegen. Visie hebben op wat in de nabije toekomst gewenst is of geeist wordt en leiding kunnen geven aan succesvolle veranderingen zorgen ervoor dat uw zorginstelling ook op de langere termijn goed blijft presteren.

In het submenu treft u veelvoorkomende vragen over organisatieverandering aan. Biloxi gaat graag met u op zoek naar antwoorden. Onder het kopje diensten kunt u lezen op welke manieren wij u kunnen ondersteunen bij het doorgronden van uw verandervraagstuk en bij het uitvoeren van een veranderstrategie. Onder het kopje ervaring treft u een aantal specfieke veranderingsprocessen aan die wij uitgevoerd hebben.