Biloxi Business Professionals

T 070 - 799 94 94 E

Privacy

Dit privacy statement, uitsluitend van toepassing op door Biloxi Business Professionals BV beheerde websites, benoemt hoe Biloxi Business Professionals BV omgaat met persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld en geanalyseerd.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Biloxi Business Professionals BV gegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Biloxi Business Professionals BV respecteert uw privacy en zal persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde gegevens te beschermen. Vanzelfsprekend worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.

Dit privacy statement benoemt de volgende aspecten:
-1- De doeleinden die bij de verwerking van de verzamelde gegevens worden nagestreefd
-2- Het gebruik van cookies
-3- Uw en onze rechten
-4- Wijzigingen van dit privacy statement


1. Doeleinden gegevensverwerking
Biloxi Business Professionals BV verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website om haar diensten onder de aandacht te brengen en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen.

2. Cookies
Biloxi Business Professionals BV kan gegevens over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Uw gebruiksgegevens worden geregistreerd met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

3. Uw en onze rechten
Indien u geen informatie van Biloxi Business Professionals BV wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via info@biloxi.nl of per gewone post:

  Biloxi Business Professionals BV 
  J.P. Coenstraat 7
  2595 WP  DEN HAAG

Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van dit privacy statement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit privacy statement zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

4. Wijzigingen
Biloxi Business Professionals BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van dit privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.


Tot slot
Als u vragen hebt over dit privacy statement kunt u dat kenbaar maken via info@biloxi.nl of per gewone post:

  Biloxi Business Professionals BV 
  J.P. Coenstraat 7
  2595 WP  DEN HAAG